Find Jobs
Hire Freelancers

Crypto Tax Filing and Reporting

$750-1500 USD

Đang triển khai
Đã đăng vào khoảng 1 tháng trước

$750-1500 USD

Thanh toán khi bàn giao
I'm in need of professional assistance with filing my crypto-related tax returns, as well as reporting mining income. Key Requirements: - Filing Tax Returns: I require a skilled individual who can accurately file my crypto-related tax returns. This person should have a deep understanding of the tax laws in Norway and how they apply to cryptocurrencies. - Reporting Mining Income: Another crucial aspect of this project is assistance with reporting my mining income. This requires someone with experience in crypto mining and tax reporting. Ideal Skills and Experience: - Taxation: A professional with a background in tax consultancy or similar field, particularly with experience in crypto tax laws. - Crypto Mining: Understanding of how mining works and its tax implications. - Norway Tax Laws: A solid understanding of Norwegian tax laws, especially as they pertain to cryptocurrencies. The project has a deadline of one month, so I require someone who can commit to completing the work within this timeframe.
Mã dự án: 38015288

Về dự án

11 đề xuất
Dự án từ xa
Hoạt động 1 tháng trước

Bạn muốn kiếm tiền?

Lợi ích khi chào giá trên Freelancer

Thiết lập ngân sách và thời gian
Nhận thanh toán cho công việc
Phác thảo đề xuất của bạn
Miễn phí đăng ký và cháo giá cho công việc
Đã trao cho:
Avatar người dùng
$0 USD trong 2 ngày
0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
Avatar người dùng
$0 USD trong 30 ngày
4,8 (200 nhận xét)
6,9
6,9
11 freelancer chào giá trung bình $1.273 USD cho công việc này
Avatar người dùng
Hi there, I have read your project description and i'm confident i can do this project for you perfectly.I still have a few questions. please leave a message on my chat so we can discuss the budget and deadline of the project. Thanks. .. .
$1.500 USD trong 1 ngày
5,0 (23 nhận xét)
6,9
6,9

Về khách hàng

Cờ của NORWAY
Kristiansand, Norway
0,0
0
Phương thức thanh toán đã xác thực
Thành viên từ thg 4 20, 2024

Xác thực khách hàng

Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.