Excel and quicken help

Đang Thực Hiện Đã đăng vào 4 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đang Thực Hiện

I require help in setting up a monthly spending plan across excel and Quicken, possibly also using Quicken app so I can track expenses and monthly budget easily.

Kế toán Excel Tài chính Intuit QuickBooks

ID dự án: #36698719

Về dự án

9 đề xuất Dự án từ xa 2 tháng trước đang mở

Được trao cho:

(282 Đánh Giá)
7.9

9 freelancer chào giá trung bình $43/giờ cho công việc này

burhanhabib786

Hi, Chartered Accountant fully grip over financial analysis, budgeting and forcasting, investment valuation, investment analysis,, bookkeeping, quicken, providing services, financial analysis, book keeping, taxation Thêm

$50 USD / giờ
(83 Nhận xét)
6.5