Đã Đóng

Tìm kế toán

- Xây dựng các quy trình, quy chế tài chính.

- Phân công nhiệm vụ và hướng dẫn cho từng kế toán viên để bộ máy Kế Toán làm việc một cách khoa học và hiệu quả.

- Kiểm tra các báo cáo của kế toán viên để có hướng xử lý kịp thời và báo cáo lên Ban Lãnh Đạo.

Kĩ năng: Kế toán

Xem nhiều hơn: ki?n icon, i`m boat traducion espa, cho japanese translation, aspnet code using drag n drop, sungkwon cho intorainday, ads don`t appear gumtree, joomla can`t login, youjizz can`t load videos, don`t trust friendster graphics, can`t login joomla administration

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #10649922