Đã Đóng

Tìm kế toán

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

- Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng cty.

- Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.

- In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp công ty theo qui định.

- Lập báo cáo tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.

- Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.

- Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.

- Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.

- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

- Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng KT-TV.

Kĩ năng: Kế toán

Xem nhiều hơn: chương trình đào tạo copywriter, data entry job có đáng tin, design freelance tại đà nẵng 2015, diễn đàn facebook marketing, diễn đàn freelancer, freelancer com 使い方, freelancer đà nẵng, freelancer 使い方, hướng dẫn thiết kế website, học copywriter ở đâu, học thiết kế web online miễn phí, làm freelance ở đâu, thiết kế web giá rẻ tại đà nẵng, tìm việc thiết kế freelance, đánh máy, đánh văn bản, Thất Tình (MV Thái Đầy Cảm Động) - Trịnh Đình Quang, Düğün, Đón, các bước lập dự án đầu tư xây dựng

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #8816241

1 freelancer đang chào giá trung bình $122 cho công việc này

nguyendat2015

A proposal has not yet been provided

$122 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0