Đã Đóng

Quickbooks Enterprise API

We are implementing QuickBooks Enterprise and need help integrating our customer's API. This includes inventory and order management. Consultant needs to be well versed in QuickBooks Enterprise and manufacturing and order processes.

Kĩ năng: Kế toán, Kiến trúc phần mềm, PHP, Intuit QuickBooks, .NET

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Miami, United States

ID dự án: #32748922

15 freelancer chào giá trung bình$4267 cho công việc này

(370 Nhận xét)
9.5
(236 Nhận xét)
9.2
(121 Nhận xét)
9.2
(35 Nhận xét)
8.1
(273 Nhận xét)
7.7
(228 Nhận xét)
7.2
(115 Nhận xét)
6.9
(77 Nhận xét)
7.0
(54 Nhận xét)
7.0
(8 Nhận xét)
5.9
(16 Nhận xét)
5.9
(16 Nhận xét)
5.7
(8 Nhận xét)
5.0
(7 Nhận xét)
4.5
(0 Nhận xét)
0.0