Đã hoàn thành

Simple assignment

Được trao cho:

plane4you

I have seen the task depiction. I am prepared to begin, please answer to my message and start further. Kind respects.

$100 AUD trong 2 ngày
(2 Đánh Giá)
3.2

2 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

$100 AUD trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
1.8