Đã Đóng

Smart GAS

5 freelancer chào giá trung bình$25 cho công việc này

$25 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
1.3
sabir193

e Relevant Skills and Experience w Proposed Milestones $25 USD - q

$25 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
trangle86

Tax regulation of Vietnam Relevant Skills and Experience With 9 year working experience in Accounting & Finance, I am familiar with Vietnam tax regulation of VAT, PIT, CIT and FCT Proposed Milestones $15 USD - Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Mjatran

kinh nghiệm kế toán 4 năm, và đang có thời gian có thể nhận thêm việc bên ngoài, đảm bảo hoàn thành công việc theo yêu câu khách hàng.

$25 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
votankhue

Với hơn 8 năm kinh nghiệm làm kiểm toán độc lập; hiện đang liên kết với một vài công ty chuyên cung cấp dịch vụ kế toán - tư vấn. Chúng tôi sẽ giúp bạn đạt hiệu quả tối ưu với chi phí hợp lý. Relevant Skills and Exper Thêm

$22 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0