Đang Thực Hiện

Acrostaff modification

My website need lot of small small modification and i attached file to more understand.

Kỹ năng: Adobe Flash, Thiết kế logo, MySQL, Photoshop, PHP

Xem thêm: small website modification, send attached file asp, virtuemart option attached file, small modification, attached file greek translation, attached file php forms, php attached file mail

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) ELK GROVE, United States

Mã Dự Án: #1638522

Đã trao cho:

michale21

Hired by the Employer

$100 USD trong 30 ngày
(184 Đánh Giá)
7.0