We need a male actor aged between 30-40 for a project in london on the 30th June for 12 hours

Đã Đóng Đã đăng vào 4 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Hi, we are looking for an actor to assist with a project in central London on the 30th June 2023. The work is non published and will require some training prior to the event.

Acting Trình bày Mô hình thời trang Freelance Lao động phổ thông Office nói chung Local Job Motivational Speaking Odd Jobs Public Speaking Voice Acting Voice Artist Voice Talent

ID dự án: #36683740

Về dự án

4 đề xuất 2 tháng trước đang mở

Địa điểm: London, United Kingdom