Đã Hủy

Active Directory Federation Services Single Sign On

Need assistance resolving a single sign on issue (using ADFS). Will provide further information via PM.

Kỹ năng: Active Directory, Windows Server

Xem thêm: active directory services, windows active directory, active directory server, active directory 2012, directory using, kiwilocals, active sign, active directory windows server, 2012 sign, windows server active directory, portal listing services directory, contractor services directory, sign active, services tailor shop provide, single sign

Về Bên Thuê:
( 18 nhận xét ) Sydney, Australia

Mã Dự Án: #1675486

2 freelancer đang chào giá trung bình $300 cho công việc này

nttranbao

Hi. Thanks for your invitation. Pls check PM.

$300 USD trong 3 ngày
(11 Đánh Giá)
4.5
samitXI

Please check your inbox. Thanks

$300 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0