Đã Trao

adapting design fpr website

the task is to adapt a template

base are business cards, etc.

would like to chat, skype - pls. add summpaul to skype to brief you detailled.

Kỹ năng: Thiết kế trang web

Xem thêm: adapt design, design brief template, skype business cards, website template cards, design task website, website design html add appointment outlook, website design australia add site, skype website chat, creative brief website skin design, skype chat website, skype website add, website portal design, example website liferay design, website interface design, website frame design

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Randa, Switzerland

Mã Dự Án: #4547966

0 freelancer đang chào giá trung bình € cho công việc này

WebsiteFast

Hired by the Employer

€30 EUR trong 10 ngày
(158 Đánh Giá)
8.4