Đang Thực Hiện

i need a project for post production in wedding.

Được trao cho:

₹3703 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

3 freelancer đang chào giá trung bình ₹3827 cho công việc này

Thilakesh96

i am professional Photo editor & Colorist , i using adobe Photoshop & Lightroom for editing more than 8 years . But i am new to freelancer website so i am biding for lowest price , so that i can get some honest reviews Thêm

₹3333 INR trong 1 ngày
(3 Nhận xét)
2.4
₹4444 INR trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0