Đang Thực Hiện

Video editing

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹27777 cho công việc này

adityavarma1992

I use filmora as my film editing software and you will get the best Relevant Skills and Experience Filmora Proposed Milestones ₹15000 INR - 50% completion ₹12777 INR - Complete

₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0