Đã Đóng

Video ngắn giới thiệu sản phẩm

2 freelancer chào giá trung bình$100 cho công việc này

creativefly6

Chúng ta có thể bắt đầu ngay bây giờ !! Xin chào, Tôi là Sachin. Tôi đã đọc bản mô tả công việc của bạn và hiểu bạn muốn gì. Tôi muốn làm việc với bạn. Tôi sẽ giúp bạn thiết kế video chuyên nghiệp. Tôi là nhà thiết kế Thêm

$60 USD trong 3 ngày
(3 Nhận xét)
2.6
phuongnguyenhd

I am a coffee bartender. I can record and edit videos using Adobe premeire software. I want to do it for you.

$140 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0