Đã Trao

Adsense blog

I need a blog that generates USD$8-USD$10 each day with Adsense. I'll provide the blog, hosting ,and would buy the domain name with a keyword you chose, related to the topic of the blog.

I have the Adsense account and would apply it to the blog.

I 'll pay by milestone.

I'll pay 25% of the bid when the blog earns USD$3 per day.

I'll pay the second 25% when the blog earns US$ 5 per day

I'll pay the balance 450% of the bid when the blog earns USD$8 to USD$10 per day.

I have 10 more blogs to develop.

.

Kĩ năng: Google Adsense, Tiếp thị, SEO, Thiết kế trang web, WordPress

Xem nhiều hơn: buy a blog, earns, buy adsense blog, earns day, need buy adsense account, usd adsense per day, need adsense blog, need adsense account blog, apply adsense account, blog adsense earn minimum per month, keyword adsense, develop blog adsense, adsense keyword, blog adsense, create blog adsense, adsense blog, hosting blog, blog hosting, advertise apply account, need buy account, buy blog, help apply account, pay per bid f, need buy ebay account, develop blog

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

ID dự án: #1604496

1 freelancer đang chào giá trung bình $150 cho công việc này

seozoon

Hired by the Employer

$150 USD trong 30 ngày
(74 Nhận xét)
6.4