Đã hoàn thành

Design an Advertisement

Dự án này đã kết thúc thành công bởi ksolak với giá £40 GBP trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
58
Mô tả dự án

I'd like an advert creating to go into a products and services section of a trade magazine. This needs to be in a HiRes PDF format to size 90mm x 130mm. We sell wide format printers by Mimaki and digital press equipment by Develop. We also service all makes and models of wide format printers. We will supply content and can supply hi res JPEG images and an EPS logo. The deadline for submission is 27th Feb 2017.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online