Đã đóng

Diseñar un anuncio

Dự án này đã được trao cho PONLOG với giá $440 MXN.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$140 - $450 MXN
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

Necesito hacer 2 promociones, son ofertas de mi negocio.1 la voy a enviar por whatapp, y por correo, las otras dos voy hacer unas lonas y volantes.

Vendemos productos cárnicos a restaurantes y comedores industriales. Ademas tenemos un local de venta al publico donde quiero volantear y poner la lona.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online