Đã đóng

Make a Flyer

Dự án này đã được trao cho syedmohemmedali với giá €15 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Tổng đặt giá
26
Mô tả dự án

ORGANISATION : KPOS BUSINESS & GALAXY CLUB PRESENT

DATE : 10 NO DATE 2017

PHOTOS OR OBJECTS : 2 beautifull woman who takes selfies and a visible logo of snapchat

THEME, NAME OF THE NIGHT : NOITE DE SNAPCHAT

NAMES OF ARTISTS, OFFER, INFORMATIONS : DEEJAY UNKNWOW (make a fake photo)

CONCEPT INFORMATIONS : TODOS O SNAP NO ECRA GIGANTES DO GALAXY CLUB ADDITIONNA « DAFRENCHY95 » (every snap in big screen of the club)

INFORMATIONS, NUMBERS : FACEBOOK « LAMY GOMES » NUMBER « 920 117 118 »

PLACE : GALAXY CLUB (LOGO IN ATTACHEMENT) RUA MANUEL RIBEIRO N22 - 2845 CORROIOS

LOGO OF PARTNAIRES : ATTACHEMENT

I want it in the same style of the flyer i sent

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online