Còn mở

Make some flyer or some banner

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $1677 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
37
Mô tả dự án

I would like a photo album designed and printed for my partner's 40th birthday. I have a mix of printed photos and digital pics - I need the printed pics to be scanned and returned. I want the album to be leather bound, very good quality.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online