Đã hoàn thành

Pasar imagen a Ilustrator - repost

Pasar esta imagen a ilustrator tengo el archivo original pero es necesario quitarle los bordes y ajustarla.

Kĩ năng: Thiết kế quảng cáo

Xem nhiều hơn: design ilustrator, tengo

Về Bên Thuê:
( 39 nhận xét ) Bogotá, Colombia

ID dự án: #4762638

Được trao cho:

luischaname

Puedo hacerlo en unas horas, Check inbox

$30 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

DLS1

let us start.

$30 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
1.1