Đang Thực Hiện

Project #4 for Khan

Like discussed

Kỹ năng: Thiết kế quảng cáo

Xem thêm: project rcrew discussed, discussed project, janvh, mfc project, project database online quiz, attiny2313 project, medical store project

Về Bên Thuê:
( 78 nhận xét ) nvt, Netherlands

Mã Dự Án: #1048909

Đã trao cho:

maxinfos

Hey Jan.. as discussed... Cheers!

$175 USD trong 10 ngày
(9 Đánh Giá)
4.7

2 freelancer đang chào giá trung bình $138 cho công việc này

adeel2

Please see PM

$100 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0