Đang Thực Hiện

Quick and easy postcard design

Postcard must be in RGB color mode, 300 DPI in resolution, and in JPG format. Attached is a screenshot with design specs.

Kỹ năng: Thiết kế quảng cáo

Xem thêm: rgb, postcard, 300 quick, mode design, screenshot jpg, screenshot design, design 300 dpi, resolution 300, 300 dpi screenshot, screenshot dpi, easy screenshot, dpi screenshot, design mode, screenshot 300 dpi, resolution 300 dpi, 300 dpi resolution, dpi resolution, website easy quick, easy quick projects, easy populate cvs format, design postcard promo website, color rgb, design postcard mailer, easy quick raps, 300 dpi

Về Bên Thuê:
( 99 nhận xét ) Port Saint Lucie, United States

Mã Dự Án: #1670392

Đã trao cho:

sa007

Hello, Ready to design your postcard in next few hrs. Thanks

$31 USD trong 1 ngày
(15 Đánh Giá)
4.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $38 cho công việc này

simplybeing

H E L L O !

$45 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
1.1