Đã Đóng

automatic door latch system

automatic door latch system:it locks the door by sending an sms ,and opens d door by sending another person..

Kỹ năng: Quảng cáo

Xem thêm: automatic door latch, locks, door, automatic, automatic system, 100 door, sending advertising, sms sending system, advertising system, automatic sms, advertising sending, sms advertising, sms multiplier sending, sms system

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) nandigama, India

Mã Dự Án: #1610579