Đang Thực Hiện

1250 SBS Only Gurdeep

Đã trao cho:

chahargurdeep

Thanks for your project

$35 USD trong 21 ngày
(173 Đánh Giá)
6.7

2 freelancer đang chào giá trung bình $68 cho công việc này

Inztech

Hi, sir i am ready to start work with you. Thanks, Muhammad Nasir

$100 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0