Đã Đóng

UGC video ads for the app in French and Italian

Job Description:

hello everyone, I need a conversational video on the camera with a ready-made text, it will be an advertisement for an Android application

Kĩ năng: Quảng cáo, Tiếp thị qua Internet

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Sumy, Ukraine

ID dự án: #35880233

2 freelancer chào giá trung bình$45 cho công việc này

Marex99

Ciao , sono nativo in italia , se vuoi posso fare questo progetto per te anche oggi stesso , l'unica cosa questo è il prezzo.

$70 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0