Find Jobs
Hire Freelancers

2d Animation - Frame by frame

₹37500-75000 INR

Đã đóng
Đã đăng vào 3 tháng trước

₹37500-75000 INR

Thanh toán khi bàn giao
I am looking for an experienced 2D animator who specializes in frame-by-frame animation using Toonboon Harmony. The animation style I am looking for is traditional hand-drawn animation. I already have a detailed storyboard for the animation project, so the animator will simply need to bring it to life through their expertise in frame-by-frame animation. The desired duration of the animation project is less than 1 minute, so the animator should be able to efficiently create a visually engaging and captivating animation within this timeframe. Ideal skills and experience for the job: - Proficiency in Toonboon Harmony - Strong understanding of traditional hand-drawn animation techniques - Ability to bring a detailed storyboard to life through frame-by-frame animation - Efficient time management skills to meet the desired duration of the project (less than 1 minute) - Creativity and attention to detail to ensure a visually captivating animation If you are a skilled 2D animator with experience in frame-by-frame animation and Toonboon Harmony, and you are able to bring a detailed storyboard to life within a short timeframe, I would love to collaborate with you on this project.
Mã dự án: 37465868

Về dự án

31 đề xuất
Dự án từ xa
Hoạt động 2 tháng trước

Bạn muốn kiếm tiền?

Lợi ích khi chào giá trên Freelancer

Thiết lập ngân sách và thời gian
Nhận thanh toán cho công việc
Phác thảo đề xuất của bạn
Miễn phí đăng ký và cháo giá cho công việc

Về khách hàng

Cờ của INDIA
Chandigarh, India
5,0
2
Thành viên từ thg 2 15, 2021

Xác thực khách hàng

Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.