Đã Đóng

Phim quảng cáo Motion Graphic giới thiệu website

Phim quảng cáo Motion Graphic giới thiệu các chức năng của website theo kịch bản phân cảnh và lời bình có sẵn tương tự như clip trong link dưới:

[login to view URL]

Kĩ năng: After Effects

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) An Tinh, Vietnam

ID dự án: #32888188

3 freelancer chào giá trung bình$147 cho công việc này

(30 Nhận xét)
6.3
kkirandeep582

hello I am writing this proposal to express my interest in your project of "Motion Graphic promotional film introduces website".I have a deep interest in your project for a 3D animator. My background includes creating Thêm

$120 USD trong 3 ngày
(2 Nhận xét)
5.5
artxpertz89

I have understood your requirement that you're looking for Motion Graphic promotional film introduces website I've 7+ years experience in Motion Graphics/Animations. I am excellent in Animation,Gif,Explainer Video,Vide Thêm

$70 USD trong 2 ngày
(8 Nhận xét)
4.3