Phim quảng cáo Motion Graphic giới thiệu website

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Phim quảng cáo Motion Graphic giới thiệu các chức năng của website theo kịch bản phân cảnh và lời bình có sẵn tương tự như clip trong link dưới:

[login to view URL]

After Effects

ID dự án: #32888188

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở

3 freelancer chào giá trung bình$147 cho công việc này

kkirandeep582

hello I am writing this proposal to express my interest in your project of "Motion Graphic promotional film introduces website".I have a deep interest in your project for a 3D animator. My background includes creating Thêm

$120 USD trong 3 ngày
(2 Nhận xét)
5.5