Render Video

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Mình cần render 20 videos quay từ máy camera của nhà

After Effects 3D Animation 3D Modelling Tạo hình 3D Dịch vụ video

ID dự án: #36689686

Về dự án

14 đề xuất Dự án từ xa 2 tháng trước đang mở

14 freelancer chào giá trung bình$127 cho công việc này

rkumar1018

Hi, I am video editor and motion graphic designer. I can work on your project to render video. Please message me for more discussion about your projects Thanks

$250 USD trong 7 ngày
(50 Nhận xét)
6.3
decentdesigner2

Xin chào, tôi có thể bắt đầu ngay bây giờ. Tôi là một nhà biên tập video chuyên nghiệp và người làm phim hoạt hình 2D. Tôi đã sử dụng Adobe Premiere Pro và After Effect. Tôi có thể cung cấp công việc chất lượng với thờ Thêm

$80 USD trong 1 ngày
(74 Nhận xét)
5.9
usama280853

Hello there! My name is USAMA and I am an expert in 3D Animation, 3D Modelling and 3D Rendering. I understand that you need 20 videos rendered from your camera and I would be delighted to help you with your project. Wi Thêm

$100 USD trong 2 ngày
(28 Nhận xét)
5.1
dotsanim

Hello, my name is Sirojiddin and I am the founder of the Dots Animation Studio. We specialize in online services such as modelling, texturing, rigging animation and vfx. We have worked on many projects and our clients Thêm

$220 USD trong 4 ngày
(9 Nhận xét)
4.1
ssumitkumar7800

Hello I have read the post that you are looking For Render Video 3D. I am very innovative to work all kind of work like on this platforM like:-- AUTOCAD 3DS MAX REVIT 2021,2022 CAD/CAM 3D MODEL ARCHITECURE PLAN 2D 3D Thêm

$55 USD trong 2 ngày
(5 Nhận xét)
3.4
lyvinghiep

Mình là một video editor. Mình có thể giúp bạn render những videos mà bạn mong muốn. Mong nhận được tin từ bạn

$120 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0