Đã Đóng

Tìm nhân viên thiết kế video phim hoạt hình

1 freelancer đang chào giá trung bình ₫58333333 cho công việc này

graphicmonster

hi, I have expertise in Max, maya, After effect,2D & 3D (design,modelling,rendering and Animation). i can create cartoon video for you.i will provide you 1 video draft within 1 day. i did many big project and video Thêm

₫58333333 VND trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
1.6