Đã Đóng

Dựng vlog và clip bài giảng trực tuyến

4 freelancer chào giá trung bình$752 cho công việc này

decentdesigner2

Xin chào, tôi là một biên tập viên video chuyên nghiệp, tôi đã sử dụng adobe premier pro và after effect. Tôi có thể giao công việc chất lượng với thời hạn chặt chẽ. Tôi muốn nghe thêm về dự án Nếu bạn trao giải cho tô Thêm

$750 USD trong 1 ngày
(136 Nhận xét)
6.5
aromashevsky

Xin chào, tôi tên là Alexander! Tôi làm việc với video và âm thanh trong 15 năm! Vui lòng viết thư cho tôi và chúng ta sẽ thảo luận chi tiết. Bạn thích tác phẩm của tôi như thế nào? Danh mục đầu tư của tôi: https://w Thêm

$750 USD trong 1 ngày
(59 Nhận xét)
5.4
azraazeen9

Hello, i am ready exited to work you as i read your job description Create vlogs and video lectures online I am also an expert in making 2d,3d modelling and animating characters 2dautocad drawing ,elevation, solid wor Thêm

$758 USD trong 7 ngày
(25 Nhận xét)
5.1
(41 Nhận xét)
4.5