Đã Đóng

aircraft freon airconditioner system

need advice on air flow over the evaporator and air restrictions after the air passes through the evaporator

Kĩ năng: Điều hòa, Kĩ thuật cơ khí

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) El Paso, United States

ID dự án: #34377320

5 freelancer chào giá trung bình $53/giờ cho công việc này

(115 Nhận xét)
7.8
(20 Nhận xét)
6.7
(142 Nhận xét)
6.6
(31 Nhận xét)
5.8
(0 Nhận xét)
0.0