Đang Thực Hiện

147567 Ajax Search Engine

Please see description attached.

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì

Xem nhiều hơn: ajax engine, ajax search

Về Bên Thuê:
( 29 nhận xét ) Kingstown, United States

ID dự án: #1893746

Được trao cho:

sathyashrayan

I went through the .doc. The AJAX search needs auto suggest. The menus and search will work ascnicrously. Similar to the google auto suggest. I have seen and studied lots of sample code for javascript and ajax menus. I Thêm

$10 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0