Đang Thực Hiện

154117 We are manufacturing and expor

We are manufacturing and exporter of all kind of calibrated and free size

faceted stones, cabochon and preformed.

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì

Xem nhiều hơn: faceted, ajax faceted

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Winston-Salem, United States

ID dự án: #1900300