Đã hoàn thành

125012 clone a site

for bossprogramer

clone this 'voting' type site EXACTLY and install on my server.

t h e f a i r e s t (dot) i n f o

if you already have a script that is also fine.

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì

Xem nhiều hơn: clone ajax site, clone voting, voting site script, ajax voting script, type site, server voting script, voting f, voting site, install clone site

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét )

ID dự án: #1871178

Được trao cho:

bosssprogrammer

Yes I can do it.

$75 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0