Đã hoàn thành

574212 html to ajax

I have an HTML mock-up, and I need to activate it via AJAX. I will send the full information via PMB.

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, HTML

Xem nhiều hơn: html mock up, via ajax, need mock html, ajax mock, html ajax, full ajax, html mock, mock html

Về Bên Thuê:
( 19 nhận xét ) Bellevue, United States

ID dự án: #2320186

Được trao cho:

atifmajeed12

Ready to do it

$50 USD trong 1 ngày
(23 Đánh Giá)
4.4