Đã hoàn thành

117558 Project for zahmaci

Payment for time taken although we found a solution that covered the project before hand. A good faith payment for his time and effort.

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì

Xem nhiều hơn: faith

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét ) Dallas, United States

ID dự án: #1863725

Được trao cho:

$20 USD trong 0 ngày
(285 Đánh Giá)
6.8