Đã hoàn thành

154788 ajax portal

ajax portal to modify with a lot of script code and server side problems..

Kỹ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, CSS, MySQL

Xem thêm: portal css, modify css script, code ajax, modify ajax, ajax css, css ajax, css portal, ajax server, portal script, ajax portal, portal ajax, code portal

Về Bên Thuê:
( 123 nhận xét ) Paris, France

Mã Dự Án: #1900972

Đã trao cho:

nkagda

thanks

$200 USD trong 2 ngày
(180 Đánh Giá)
6.8