Đang Thực Hiện

131860 PSD to XHTML

Need to have 3 PSD's converted to XHTML

Kỹ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, CSS, HTML

Xem thêm: ajax xhtml, css xhtml ajax, ajax psd, converted xhtml, ajax xhtml css, psd ajax, psd xhtml

Về Bên Thuê:
( 54 nhận xét ) Redmond, United States

Mã Dự Án: #1878029

Đã trao cho:

umahanov

As discussed

$210 USD trong 0 ngày
(119 Đánh Giá)
6.0