Đã Đóng

upload 360's photos using google api3

Hi!

I need a easy way to upload my flat 360's photos to my webpage using the google api3 like this sample : [url removed, login to view] , like a content manager. This sample have 26's flat 360's photos i need a way to upload on my page any of my new 360's or a new way like a sample.

Thanks

FLDM

Kĩ năng: AJAX, Google App Engine, Google Earth

Xem nhiều hơn: web manager google, google upload 360 photos, google 360 photos, google photos api, using google api, upload my app, photos, google app engine, app upload, ajax upload, www upload, web app ajax api, using http, web app manager, google upload api, google api3, google api app, flat sample, using google app engine, google engine app, html flat sample, google content api, html upload, upload manager, html 360

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Medellín, Colombia

ID dự án: #1025668

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

jhunric123

please check pm ready to work now

$250 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0