Đã Hủy

read xml files and saving it in html5 using jquery mobile

HI ,

I want some one to read this xml file :

[url removed, login to view]

using jquery or ajax , after that save it by html5 .

i will paying 30$ .

so I need single html file that doing that .

Kĩ năng: AJAX, HTML5, jQuery / Prototype

Xem nhiều hơn: jquery save xml file, read xml file html5, html read xml, saving ajax xml file html5, html5 read save xml file, save xml file html5, xml jquery mobile, xml file read using html5, html5 save xml, read xml html, using ajax save xml file, jquery mobile save xml, html5 file save jquery, read xml files using html5, read xml file html5 using jquery, jquery ajax save xml file, html5 read xml file, jquery mobile ajax, read, read books, jquery mobile, com read, html5 jquery ajax, html mobile ajax, jquery files

Về Bên Thuê:
( 62 nhận xét ) Jeddah, Saudi Arabia

ID dự án: #1735397

4 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

ProgPro117

Ready to start now!

$30 USD trong 1 ngày
(17 Nhận xét)
4.9
profitcom220

I'll help u, sir. Please see your pm.

$30 USD trong 0 ngày
(21 Nhận xét)
4.7
goldenstar

Hello,sir. I can do this job. Please check pmb.

$30 USD trong 0 ngày
(7 Nhận xét)
3.6
phpking007

I Did [url removed, login to view] PM.

$30 USD trong 0 ngày
(2 Nhận xét)
0.6
tianyinghua

I am ready to start this task now. Plz check PMB.

$30 USD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
0.0