Đã Hủy

read xml files and saving it in html5 using jquery mobile

HI ,

I want some one to read this xml file :

[url removed, login to view]

using jquery or ajax , after that save it by html5 .

i will paying 30$ .

so I need single html file that doing that .

Kỹ năng: AJAX, HTML5, jQuery / Prototype

Xem thêm: jquery save xml file, read xml file html5, html read xml, save xml file html5, xml jquery mobile, html5 save xml, read xml html, jquery mobile save xml, html5 file save jquery, html5 read xml file, jquery mobile ajax, read, read books, jquery mobile, html5 jquery ajax, html mobile ajax, jquery files, html5 read file, saving, xml files, ajax jquery save, single html5, html5 ajax jquery, html read xml file, mobile jquery html

Về Bên Thuê:
( 62 nhận xét ) Jeddah, Saudi Arabia

Mã Dự Án: #1735397

4 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

ProgPro117

Ready to start now!

$30 USD trong 1 ngày
(17 Đánh Giá)
4.9
profitcom220

I'll help u, sir. Please see your pm.

$30 USD trong 0 ngày
(21 Đánh Giá)
4.7
goldenstar

Hello,sir. I can do this job. Please check pmb.

$30 USD trong 0 ngày
(7 Đánh Giá)
3.6
phpking007

I Did [url removed, login to view] PM.

$30 USD trong 0 ngày
(2 Đánh Giá)
0.6
tianyinghua

I am ready to start this task now. Plz check PMB.

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0