Đã Đóng

Web 2 Print From Joomla to InDesign

Web 2 Print. InDesign template edit on web . Web interface created in Adobe Flex. Limited edits on the web. Text edits. Positions . Image placement. Image rendered and pdf sent back to the web .Joomla web site with cart.

Kĩ năng: AJAX, Lập trình C++, Joomla, Virtuemart

Xem nhiều hơn: joomla indesign, joomla web print, web print, template interface site web, web print joomla, Print PDF, print image, print @, PDF to Indesign, joomla web, indesign, indesign to pdf, InDesign template, flex print, adobe indesign, pdf image edit, web template pdf, edit pdf adobe indesign, pdf flex, ajax template joomla, adobe indesign template joomla, adobe indesign template, pdf template joomla, web placement, flex pdf

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) coventry, United Kingdom

ID dự án: #1644897