Đã Đóng

Booking setup [url removed, login to view]

Hi

I'm looking for someone to help setup a complex booking system using [url removed, login to view]

Experience of Bookingbug is a must

Kỹ năng: AJAX, Silverlight

Xem thêm: silverlight help, bookingbug, booking using expedia api, booking ajax system, booking using jquery, online taxi booking forums, system booking ajax, ajax complex, ajax booking, booking system ajax, complex ajax, ajax booking system, booking ajax

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) Hemel Hempstead, United Kingdom

Mã Dự Án: #1728601

1 freelancer đang chào giá trung bình £250 cho công việc này

FP8VdNz93

Custom software development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

£250 GBP trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0