Đang Thực Hiện

Plugin for social engine version 4.1

I need a Plugin for social engine version 4.1 just like [url removed, login to view] feature.

I need this project on a urgent basis,please reply me only if you can do it and send me a demo if you can do it.

Kỹ năng: AJAX, Social Engine, Mạng xã hội

Xem thêm: demo version, social plugin, ajax engine, social engine project, social engine ajax, ajax social engine, social engine, tagged, version, plugin social engine, social engine article plugin, social engine application plugin, social engine game plugin, social engine video plugin, social engine youtube plugin, social engine demo, social engine plugin, social engine music plugin

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Jamshedpur, India

Mã Dự Án: #1079536

Đã trao cho:

ydmnnet

i have social network experience and easy , familiar interface, user friendly please check for my site http://shareface.net. social network used with facebook interface or myspace, full facility, example, googlemap int Thêm

$240 USD trong 6 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $168 cho công việc này

vntay

Please check PMB

$95 USD trong 2 ngày
(3 Đánh Giá)
3.4