Đã Hủy

code thuat toan tinh toan song song - open to bidding

Tớ cần viết thuật toán cho bài toán xử lý ảnh hỏng trong tính toán song song. Thuật toán tuần tự đã có code rồi. Bạn có thể làm được không? Liên hệ: tungnd8@gmail.com.

Kĩ năng: Thuật toán

Xem nhiều hơn: algorithm com, algorithm b, c+×, ???, song code, algorithm code, code r

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #6732713