Đã Đóng

Data analysis by Alteryx

3 freelancer đang chào giá trung bình $85 cho công việc này

$100 USD trong 1 ngày
(20 Nhận xét)
5.4
xinglong717

Hello, dear sir. I am expert in matlab, math, physics. I have a lot of experiences in many projects. I will do your projects well. Please contact me. Thanks.

$100 USD trong 1 ngày
(10 Nhận xét)
4.5
$55 USD trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
1.3