Đã Đóng

Machine learning expert needed -- only experienced bid...

Job Description:

Machine learning expert needed for multiple jobs. Details will be discussed.

Kĩ năng: Thuật toán, Machine Learning (ML), Khai thác dữ liệu

Về khách hàng:
( 650 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #35280834