viết pine script indicator của trading view

Đã Đóng Đã đăng vào 11 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

cần người hiểu và biết coding script của trading view để viết indicator theo yêu cầu

Thuật toán Lập trình C Lập trình C# Lập trình C++ Metatrader

ID dự án: #36131587

Về dự án

6 đề xuất Dự án từ xa 10 tháng trước đang mở

6 freelancer chào giá trung bình$534 cho công việc này

adecrypto

Chúc khách hàng tiềm năng một ngày tốt lành. Tôi là một kỹ sư chuyên nghiệp chuyên về phát triển phần mềm/bot, cho các nền tảng sau: - Cố vấn Chuyên gia và Chỉ số MetaTrader 4,5 Vui lòng gửi cho tôi một tin nhắn qua t Thêm

$400 USD trong 3 ngày
(25 Nhận xét)
6.5
stevensunday18

Hello, I am a seasoned and expert software developer who has successfully created highly efficient trading for numerous brokers and platforms. My skills include MQL4/5 for Metatrader 4/5, NT7/8 for Ninjatrader 7/8, thi Thêm

$500 USD trong 3 ngày
(11 Nhận xét)
5.2
markdecorbins

Hi! I am very interested in your project. I am a Forex Trading Expert who have experience of development indicators and strategies for MT4/5, TradingView, Thinkorswim and ProRealTime for 3+ years. If you want to work w Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
SyniukV

Dear sir, My name is Volodymyr and I am interested in your job post on Upwork.com. I am confident that my skills and experience make me a great fit for this job because I have extensive experience with trading view an Thêm

$555.56 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0