Đã Đóng

RPL developing routing protocol

1 freelancer đang chào giá trung bình $500 cho công việc này

Grisha97924

Hi, Dear. I am Iskhakova, freelancer developer in home. I checked your proposal carefully. I am confident. I have good experience. I can start work now and I will do asap. Regards.

$500 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0