Đã Đóng

an software employee

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹189/giờ cho công việc này

ashishjyothie39

I can work this

₹278 INR / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
Chano96

I can completely do this job if given a chance. I'm an Information technology graduate. let's talk about it.

₹100 INR / giờ
(0 Nhận xét)
0.0