Đã Đóng

Amazon Web Services

3 freelancer đang chào giá trung bình $125 cho công việc này

garygoog

which AMI are you using ,ebs-backed or s3-backed ?

$200 USD trong 3 ngày
(9 Nhận xét)
4.7
vis08sin

I AM INTERESTED YOUR PROJECT I AM DO THIS JOB SO SIMPLE

$75 USD trong 14 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
lakshmanasingh09

I have account in amazon.com. so i have experience also on amazon web services

$100 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0